top of page

HAFIZLAR GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

HAFIZ MUSTAFA WEBSİTESİ ÜYELİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA ONAYI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Hafızlar Gıda İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Hafızlar Gıda”), internet sitesinde yer alan, her zaman erişebileceğim aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde kişisel verilerimin işlenmesine aşağıdaki rıza beyanı ile onay veriyorum.

 

İnternet sitesinde yer alan ‘Kişisel Verilerin Kullanımı ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Beyanı’ başlıklı metin ile gerekli aydınlatmanın şahsıma veri işlemesinden önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, açık rızamın bir ürün veya hizmetin sunulmasına ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmamın ön şartı olarak ileri sürülmediğini, veri işleme ile ilgili bütün konularda tarafıma açık ve anlaşılır bilgi verildiğini, elde edilecek kişisel verilerimin hangi amaçla kullanılacağının tarafımdan anlaşıldığını ve ilgili politika ile belgeleri eksiksiz okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin; 

 

  1. Hafızlar Gıda nezdindeki üyeliklerim ve alışverişlerime göre bana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında Hafızlar Gıda’ya ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yürütülmesi ile müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapılması amacıyla işlenmesi,

 

  1. Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda Hafızlar Gıda’nın yurt dışında yerleşik iş ortakları, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşılması,

 

için veri sorumlusu sıfatıyla Hafızlar Gıda İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından internet sitesinde yer alan metinler çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hâle getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin yapılmasına, dilendiği takdirde uygun göreceği veri sorumluları eliyle bu işlemlerin bir kısmını ve/veya tamamının yapılmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları ve iş ilişkilerinin gereği olarak çözüm ortağı olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına kendi özgür iradem ile rıza gösteriyorum.

bottom of page